U bent hier   >   home

FAQ

 

1. Hoe krijg je auteursrecht?
Om auteursrecht te krijgen is geen enkele formaliteit vereist. U hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren en het kost niets. Auteursrecht krijgt men automatisch als men iets maakt op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst.

 

 

2. Waarom is er auteursrecht?
Auteursrecht is er om ervoor te zorgen dat auteurs (dat zijn niet alleen schrijvers, maar ook bijvoorbeeld schilders, dichters, componisten en fotografen) alles wat zij maken kunnen (laten) exploiteren en zo geld kunnen verdienen met hun werk. Net als ieder ander. Behalve deze financiële mogelijkheden van het auteursrecht, zorgt dit recht er ook voor dat de maker, de auteur, zeggenschap houdt over zijn creaties. In veel gevallen moeten anderen hem namelijk om toestemming vragen als ze zijn werk(en) willen gebruiken.

 

 

3. Waarom zijn er naburige rechten?
Naburige rechten lijken erg op auteursrecht (zijn daar naburig aan) en beschermen het werk van uitvoerende kunstenaars (musici, artiesten, toneelspelers, acteurs), platenmaatschappijen en de omroep. Naburige rechten regelen eigenlijk hetzelfde als het auteursrecht namelijk dat die uitvoerende kunstenaars, platenmaatschappijen en omroepen geld kunnen (terug)verdienen met hun werk. Ook hun toestemming is nodig als anderen hun werk willen gebruiken zodat ze enige zeggenschap houden over wat ze gemaakt hebben.

 

 

4. Citeren: wat is toegestaan?
U mag korte citaten gebruiken, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen, bijvoorbeeld in een artikel, scriptie, werkstuk of recensie, mits daarbij de bron en naam van de schrijver vermeld staan. Dit geldt alleen voor citaten uit al gepubliceerde werken, anders heeft u wél eerst toestemming nodig van de auteur.
Foto's en illustraties mogen in hun geheel worden geciteerd. De grootte en werkwijze moet wel duidelijk verschillen van het oorspronkelijke werk. Bij citeren is het altijd van belang dat het citaat relevant is en slechts een klein onderdeel uitmaakt van het geheel.

 

 

5. Mag ik kopiëren?
Ja. In de wet staat dat u voor eigen oefening, studie of gebruik een enkel exemplaar (kopie) mag maken. De nadruk ligt op eigen . U mag ook een kopie maken in opdracht van iemand anders die dat dan zelf gaat gebruiken (uw moeder kan u bijv. vragen een artikel te fotokopiëren zodat zij het ook kan lezen).
Bij muziek en film is dit anders, daar mag u UITSLUITEND voor uzelf een kopie maken. Een kopie voor een ander, of dat nu gratis of tegen betaling is en wel of niet op verzoek, mag niet.

 

 

6. Is het auteursrecht online anders dan offline?
Nee, de Auteurswet geeft nu eenmaal een algemene regeling van het auteursrecht en maakt dus geen enkel onderscheid. Wat offline geldt, geldt dus ook online. Zo mag u bijvoorbeeld - onder dezelfde voorwaarden als offline - een privé-kopie (een vorm van verveelvoudigen) maken van werken die op het internet staan. Maar let op: het is niet toegestaan om werken openbaar te maken. Als u bijvoorbeeld muziek ophaalt met een 'peer-to-peer' (of: 'file sharing') programma, dan mag u niet uw bestanden beschikbaar stellen aan anderen. Bij sommige peer-to-peer programma's is het mogelijk om de upload-functie uit te schakelen. Als u dat gedaan heeft, kunt u op een legale manier privé-kopieën maken door materiaal te downloaden.